Донецький юридичний інститут МВС України
Головна сторінка Всі новини Під час чергового засідання Вченої ради інституту визначені основні напрями роботи вишу-переселенця на 2018 рік
Офіційні сторінки ДЮІ у соціальних мережах
facebook twitter
youtube instagram
Статистика відвідувань


74.5%Ukraine Ukraine
4.7%Kuwait Kuwait
3.5%United States United States
3%United Kingdom United Kingdom
2.6%Russian Federation Russian Federation
2.2%Italy Italy
2%France France
1.5%Poland Poland
0.9%Germany Germany
0.7%Turkey Turkey

Сьогодні: 116
Вчора: 254
Минулого тижня: 2417
Цього місяця: 8100
Минулого місяця: 13864
Всього: 1327221


Під час чергового засідання Вченої ради інституту визначені основні напрями роботи вишу-переселенця на 2018 рік

24 січня 2018 року проведено чергове засідання Вченої ради вишу-переселенця.

Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про організацію та стан профорієнтаційної роботи підрозділів інституту щодо набору абітурієнтів у 2018 році».

Проректор інституту капітан поліції Денис Нестеров зазначив, що працівниками, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами, ад’юнктами  вишу-переселенця систематично проводяться профорієнтаційні заходи спрямовані на забезпечення належного набору вступників до Донецького юридичного інституту у 2018 році. Серед таких заходів слід відмітити проведення «Фестивалів поліцейської і юридичної освіти»; Днів відкритих дверей: Днів відкритих дверей інституту на базі Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції», Днів відкритих дверей в територіальних підрозділах поліції, виїзних Днів відкритих дверей; факультативів з поліцейськими; акції «Завітай до школи»; профорієнтаційних заходів за місцями проведення курсантами зимової канікулярної відпустки; участь у правовиховних заходах; представлення навчального закладу в наукових, культурно та спортивно-масових заходах м. Маріуполя та м. Кривого Рогу; правовиховна робота; висвітлення інформації про діяльність вишу-переселенця на теренах Донеччини та Дніпропетровщини у засобах масової інформації тощо.

Для більш ефективної роботи у напрямі профорієнтаційної діяльності в інституті щотижнево проводяться засідання Координаційного центру профорієнтаційної роботи, основною метою якого є визначення основних напрямів профорієнтаційної діяльності вишу-переселенця та аналіз результатів такої роботи.

Денис Нестеров акцентував увагу присутніх на тому, що головним завданням, яке стоїть перед вишем-переселенцем є завдання щодо забезпечення набору на навчання до Донецького юридичного інституту МВС України, як у м. Маріуполі, так і у м. Кривому Розі.

Про реальний стан роботи Вчених рад факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України та юридичного факультету Донецького юридичного інституту МВС України та заходи з її покращення доповіли декани факультетів полковник поліції Руслан Михайлов та Олександр Ампілогов.

Руслан Михайлов та Олександр Ампілогов зазначили, що у межах, передбачених Положенням про Вчену раду факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України та юридичного факультету в другому півріччі 2017 року – початку 2018 року проведено чотири засідання Вчених рад факультетів. Плани роботи Вчених рад факультетів за звітній період виконано в повному обсязі. Загалом на засіданнях Вчених рад факультетів розглянуто 39 питань порядку денного щодо навчально-методичної, наукової, виховної роботи, фінансово-господарської діяльності, матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу та інших напрямків діяльності факультетів.

З основних питань порядку денного засідань Вчених рад факультетів 9 питань стосувались організації наукової роботи; 14 питань організації навчально-методичної роботи; 5 питань організації роботи Вчених рад факультетів; 4 питання – організації проведення профорієнтаційної роботи; 1 питання щодо фінансово-господарської діяльності та вдосконалення матеріально-технічного забезпечення діяльності факультетів та 6 питань -  організації індивідуально-виховної роботи з курсантами та студентами факультетів.

Протягом другого півріччя 2017 року на засіданнях Вченої ради юридичного факультету затверджено дві теми дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право; уточнено дві теми кваліфікаційних магістерських робіт здобувачів вищої освіти 2017 року набору ОС «магістр» спеціальність 081 «Право» (господарсько-правова спеціалізація); рекомендовано до друку 3 навчальні посібники. На засіданнях Вчених рад факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України впродовж першого семестру 2017/18 навчального року рекомендовано до друку 1 підручник та 2 збірника матеріалів Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Наступним питанням порядку денного розглянуто питання «Про діяльність органів студентського (курсантського) самоврядування та стан їх співпраці з навчальними підрозділами інституту».

Проректором інституту капітаном поліції Денисом Нестеровим наголошено, що представники студентського (курсантського) самоврядування вишу-переселенця взаємодіють з 22 підрозділами навчального закладу. Така взаємодія полягає у вирішенні питань з вдосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної діяльності, культурно-масової роботи тощо. Члени студентського (курсантського) самоврядування беруть постійну активну участь в різноманітних соціальних проектах, наукових конференціях, конкурсах, проявляючи свої творчі та інтелектуальні здібності. Крім того, представники студентського (курсантського) самоврядування приймають активну участь в культурно та спортивно-масових заходах, як у Донецькому юридичному інституті, так і за його межами.

Проректор інституту зазначив, що на сьогоднішній день з метою розширення географії діяльності студентського (курсантського) самоврядування Донецького юридичного інституту, як вишу-переселенця, на теренах Донеччини та Дніпропетровщини першочерговим завданням є забезпечення участі громадського самоврядування навчального закладу в роботі Молодіжного виконкому Криворізької та Маріупольської міських рад.

Четвертим питанням порядку денного був розгляд питання «Про перспективи інноваційного розвитку факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України, юридичного факультету, факультету заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції України та механізми реалізації інноваційних методик за усіма напрямами діяльності факультетів».

В Донецькому юридичному інституті, як виші-переселенці, проводиться системна робота щодо пошуку інноваційних форм та методів розвитку факультетів та кафедр спрямованих на забезпечення надання якісних освітніх послуг Європейського рівня. Доповіді деканів були присвячені саме розвитку інноваційних методик факультетів. Так, кафедрами факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України запропоновано впровадити у навчальний процес Донецького юридичного інституту спеціалізовані навчальні об’єкти, а саме: кафедрами адміністративно-правових дисциплін і кримінально-правових дисциплін та судових експертиз - навчальний комплекс підготовки поліцейських; кафедрою спеціальних дисциплін та фізичного виховання – тактичне містечко.

Предметно Руслан Михайлов зупинився на спеціалізованому об’єкті «Навчальний комплекс підготовки поліцейських», який складатиметься з таких складових: «Навчального інтерактивного класу», який є спеціально обладнаною аудиторією, призначеною для відпрацювання різного роду завдань, з аналізом професійних ситуацій (у тому числі в режимі реального часу); «Поліцейської станції», що є спеціалізованою аудиторією, яка імітує службове приміщення, що надається дільничному офіцеру поліції для виконання покладених на нього завдань із забезпечення правопорядку в межах поліцейської дільниці; «Кабінету інспектора ювенальної превенції із «зеленою кімнатою», який являє собою дві суміжні кімнатами роз’єднані між собою склом позавізуального спостереження (чи відеоспостереженням), одна з яких є службовим приміщенням, що надається інспектору ювенальної превенції для виконання покладених на нього завдань, інша – терапевтичним залом, в якому, безпосередньо, з дитиною можуть працювати поліцейські, психологи, залучені фахівці із педіатрії, дитячої гінекології, психіатрії, педагогіки тощо, «Зали судових засідань», яка є спеціалізованою аудиторією, що імітує зал судових засідань побудований відповідно до сучасних стандартів кримінального судочинства.

Крім того, факультетом підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України визначено аудиторії у приміщенні навчально-виховного комплексу (вул. Співдружності 92а), які будуть задіяні для створення спеціалізованого навчального об’єкта «Навчальний комплекс підготовки поліцейських». Виходячи з визначених аудиторій та території розташування спеціалізованих навчальних об’єктів кафедрами здійснено перепланування їх першопочаткових проектів з урахуванням локалізації та реальних розмірів. На підставі чого підготовлено проекти паспортів спеціалізованих навчальних об’єктів кафедр факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України. Наприкінці доповіді декан факультету Руслан Михайлов звернув увагу присутніх на те, що запропоновані факультетом інноваційні проекти відповідають рекомендації Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України щодо впровадження у навчальний процес оперативно-тактичних навчань на основі інформаційного моделювання дій нарядів та інших підрозділів Національної поліції України.

Цікавими виявилися пропозиції декана факультету заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції України Пилипа Єпринцева щодо перспектив інноваційного розвитку факультету та механізмів реалізації інноваційних методик за усіма напрямами діяльності факультету.

Деканом запропоновано приділити велику увагу розробці курсів відео лекцій з профільних дисциплін (адміністративне право, адміністративна діяльність, кримінальне право, криміналістика та кримінальний процес), адже саме ці навчальні дисципліни формують фундамент юридичних знань, які необхідні працівнику Національної поліції України при виконанні своїх службових обов’язків. Крім того, доповідачем запропоновано використання на факультеті методу демонстрації при опануванні навчального матеріалу, а саме долучення до графічних текстових лекцій та відео лекцій ще й навчальні фільми, переглядаючи які, слухачі матимуть можливість візуалізувати теоретичні знання у практичній площині.

Крім покращення умов дистанційного навчання Пилип Єпринцев запропонував запровадити методику проведення інтерактивних лекцій (американська на німецька освітня методика), які будуть блоково поєднувати у собі як саму класичну лекцію, так і роботу в групах, наочну демонстрацію практичного використання набутих знань, що надасть можливість активно залучати до роботи всю групу. У зв’язку з цим виникла необхідність створення та обладнання на базі головного корпусу інституту (вул. Степана Тільги, 21) окремого приміщення «Офіс заочного та дистанційного навчання» для практичних потреб слухачів факультету та науково-викладацького складу, який допомагатиме слухачеві більш зручно та ефективно адаптуватися у нових умовах, надасть можливість науково-викладацькому складу більш оперативно здійснювати перевірку рівня знань і навичок слухача, а слухачеві - можливість оперативно усувати вказані недоліки безпосередньо у корпусі інституту.

Наступним питанням порядку денного розглянуто питання «Про схвалення фінансового плану Донецького юридичного інституту МВС України на 2018 рік». Членами Вченої ради одноголосно прийнято рішення про його схвалення.

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання шляхом таємного голосування обрано кандидатур з числа здобувачів вищої освіти на здобуття академічної стипендії Кабінету Міністрів України, а також кандидатуру на заміщення вакантної посади викладача кафедри спеціальних дисциплін та фізичного виховання факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України.

Члени Вченої ради брали активну участь в обговоренні важливих питань порядку денного засідання та ухваленні рішень, надавали слушні фахові пропозиції до них. Безперечно, прийняті під час роботи рішення сприятимуть подальшому вдосконаленню діяльності інституту за усіма напрямками роботи.

Секретаріат Вченої ради

 
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

Електронна пошта:
vstup.dui@i.ua

Графік роботи:
щоденно з 9:00-18:00
вихідні з 9:00-14:00

Телефони гарячої лінії МОН України:
Вступ
044 287 89 29
0 800 50 44 25
Вища освіта
044 481 32 67
044 481 32 63

Нашi контакти:

м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, 21
вул. Співдружності, 92а

Телефони:
067 914 74 54
067 318 80 76
099 956 31 08

м.Маріуполь,
просп.Будівельників, 145

Телефони:
050 035 05 53
096 032 70 72

Електрона пошта:

postmaster@dli.donetsk.ua

Напиши листа ректорові
Пошта ректора
Електронна скринька довіри
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval