Закон
Обов’язок
Людяність
Честь

Навчаємось
щоб
захищати

Офіційний сайт юридичної клініки "Захисник"

Головна сторінка
Юридична клініка
Діяльність
Взаємодія

В світі існують декілька моделей надання безкоштовної юридичній допомоги.  Як поступати в ситуаціях, коли виникають юридичні питання в галузях трудового законодавства, захисту соціальних прав громадян? Адже безліч звернень і скарг громадян подібного характеру поступають як в державні органи влади, так і в громадські організації, ЗМІ. Частенько, оплачувана допомога професійних адвокатів доки залишається дорогою і доступною далеко не всім нашим громадянам. Саме тому реальною альтернативою в таких випадках альтернативою професійної консультації юриста можуть виступати юридичні клініки, а традиційній освіті у Вузах - система клінічної освіти.

Юридична клініка є певною організаційною структурою, де паралельно з викладанням традиційних дисциплін майбутніх юристів навчають практичним навичкам на реальних справах і проблемах, з якими поводяться громадяни. В світі існують такі різновиди юридичних клінік: перші є структурними підрозділами юридичного вузу, другими – незалежними об'єднаннями.

Таким чином, система клінічної освіти передбачає розумне поєднання теорії з практикою, адже під час вчення будующие юристи набувають практичних навиків, знань, досвіду, надаючи безкоштовну юридичну допомогу найменш забезпеченим верствам населення і іншим клієнтам.
Більшість громадян звертаються в юридичні клініки по питаннях соціального забезпечення, звернення в органи державної влади, захист прав «дітей війни». Молодь більшою мірою інтерессуєтся питаннями адміністративної відповідальності, родинного права, складанні цивільний – правових документів.
Крім того, мешканці віддалених регіонів області можуть отримати консультації дистанційно через мережу інтернет (онлайн – консультації).

При побудові правової держави важливе місце приділяється освіті. На сьогодні юридична освіта потребує застосування нових підходів, методик, засобів. Одним із таких новітніх методів в підготовці майбутніх юристів є юридична клініка, впровадження якої в навчальний процес є дуже необхідним, оскільки надає можливість отримувати практичні навички в поєднанні з теоретичним матеріалом протягом навчання.

В листопаді 2007 року на базі факультету права в Донецькому юридичному інституті розпочала свою роботу юридична клініка «Захисник». Метою її створення було передусім підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок курсантів та студентів інституту, підготовка та навчання їх у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності, а також, що важливо в сучасних соціально-економічних умовах, забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги та формування правової культури громадян. Таке гармонійне поєднання практичного навчання майбутніх юристів та вирішення проблемних правових питань громадян відповідає принципам гуманізації суспільства та спрямованості реформування системи освіти України, що регулюються низкою загальнодержавних нормативно-правових актів, а саме:

Одночасно діяльність юридичної клініки сприяє розширенню співробітництва інституту з вищими навчальними закладами, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями.

 
Оберіть мову сайту:
Авторизація